Kimlik Bilgileri Beyanı Formu
KİMLİK BİLGİLERİ BEYANI FORMU (STATEMENT OF IDENTITY INFORMATION FORM)

Formu doldurmadan önce lütfen bilgilendirme metnini okuyunuz.Please read the instructing text overleaf before filling in the form.

Bu alan zorunludur... / This field is required...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
İki seçenekten biri seçilmiş olmalı... / One of the two options must be selected...
İki seçenekten biri seçilmiş olmalı... / One of the two options must be selected...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Seçeneklerden 1 tanesi seçilmelidir... / 1 of the options must be selected...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
This field is required...
This field is required...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Seçeneklerden 1 tanesi seçilmelidir... / 1 of the options must be selected...
Seçeneklerden 1 tanesi seçilmelidir... / 1 of the options must be selected...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Seçeneklerden 1 tanesi seçilmelidir... / 1 of the options must be selected...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Bu alan zorunludur... / This field is required...
Bu alan zorunludur... / This field is required...

*Tüm alanların doldurulması gerekmektedir.*All fields are required.

(Göndermeden önce bilgilerinizi kontrol ediniz.)(Check your information before sending.)

TEMİZLE CLEAR VAZGEÇ CANCEL

Tebrikler. Kimlik Bilgileri Beyan formunuz başarılı biçimde doldurulmuştur.

BİLGİLENDİRME / INFORMATION

Bu formda yer alan bilgiler Yabancı Kimlik Numarasının tahsis edilmesi ve tapu siciline güncel bilgilerin kayıt edilmesi amacıyla alınmaktadır. Information contained in this form is contained for the purpose of allocation of a Foreigner ID No and registration of the current information into the land register.

Pasaport ya da kimlik belgesinde yer alan bilgileriniz ile aşağıda yer alan bilgilerin aynı olması, pasaport ya da kimlik belgenizde yer alan bilgiler ile diğer beyan edeceğiniz bilgilerin doğru ve okunaklı bir şekilde girilmesi gerekmektedir. Information below must be identical with the information contained in the passport or your ID document and the information contained in the passport or your ID document and other information that you are to declare must be entered accurately and legibly.

Pasaport ya da kimlik belgesinde yer alan bilgileriniz ile bu bilgi formunda yer alan bilgilerinizde farklılıklar olması halinde personelimiz bu formu yeniletmeye yetkilidir. In case of any difference with your information contained in the passport or ID document and your information contained in this information form, our staff shall be authorized to have this form renewed.

Uyrukluğa ilişkin bilgileri doğru bir şekilde bildirdiğimi aksi takdirde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul ettiğimi beyan ederim. I hereby declare that the information I have provided in relation with nationality is true and that I hereby accept any legal outcomes that may arise otherwise.

Formu eksiksiz ve hatasız doldurunuz. Bilgilerinizin doğruluğuna emin iseniz KAYDET VE İNDİR butonuna tıklayarak formu bilgisayarınıza, telefonunuza, tabletinize indiriniz. Formdan çıkış alarak fotoğrafınızı yapıştırıp imzalayınız. Fill in the form completely and without errors. If you are sure that your information is correct, click the SAVE AND DOWNLOAD button and download the form to your computer, phone or tablet. Take out the form and paste your photo and sign it.