Yönetmelik

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında: “En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı yada üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş,en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” yabancı kişiler Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Yönetmelikte 12.01.2017, 19.09.2018, 07.12.2018, 06.01.2022, 13.06.2022 ve 12.12.2023 tarihlerinde yürürlüğe giren altı değişiklik yapılmıştır.

  • Buna göre;
  • 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz/taşınmazların değerinin 1.000.000 Amerikan Doları (USD) değerinde olması,
  • 19.09.2018 tarihinden sonra satın alınmış/alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin 400.000 Amerikan Doları (USD) değerinde olması,
  • 07.12.2018 tarihinden sonra satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz /taşınmazların değerinin 400.000 Amerikan Doları (USD) değerinde olması,
  • 06.01.2022 tarihinde yapılan değişiklik ile “karşılığı Türk Lirası” yönetmelikten çıkarılmış olup taşınmaz bedeli döviz tutarının Merkez Bankasına satılmak üzere bir bankaya satılması,
  • gerekmektedir.
  • 12.12.2023 tarihinde yapılan değişiklik ile tarımsal vasıflı taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazların vatandaşlık kazanımına konu edilmesi ortadan kaldırılmıştır. Arsa vasıflı taşınmazlarda yapılı olma şartı aranılacaktır.

Yönetmelik değişikliğiyle, en az 250.000 USD değerinde edinilen taşınmaz/taşınmazlarda taahhüt verilerek “Taşınmaz Yatırmı Tespiti Belgesi” düzenleme uygulaması sona ermiştir (250.000 USD değerindeki son işlem başvurularının tamamlanma şekli ayrıca talimatlandırılmıştır).

Genelge

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında 30.05.2019 tarih ve 2019/5 (1799) Sayılı Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Konu hakkındaki 2019/5 sayılı genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Talimatlar

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin hazırlanmış talimatlara yandaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Konu hakkındaki talimatlarla BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kılavuzlar

Taşınmaz edinimi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılması konusunda tapu müdürlüklerinin yapacakları işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek ve yabancı kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış kılavuzumuzu yandaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Kılavuz hükümleri 01/02/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilendirme kılavuzunu BURADAN indirebilirsiniz.

İşlem Aşamaları

Vatandaşlık kazanımı amacı ile taşınmaz edinimi için yol haritası ve yapılacak işlemler.

01

Satın alınacak taşınmaz için anlaşma sağlanır. Vatandaşlık kazanmak için edinilen taşınmazın/taşınmazların toplam değerinin en az 400.000 USD değerinde olması gerekir.

02

WEBTAPU üzerinden "Taşınmaz Değerleme Raporu" düzenlettirilir.

03

Döviz alım belgesi KEP üzerinden olmak üzere, gerekli belgelerle birlikte tapu müdürlüğüne başvuru yapılır.

04

Tapu müdürlüğünce döviz alım belgesi, resmi senet ya da satış vaadi sözleşmesi, dekont, değerleme raporu ve beyan edilen değerlerin yönetmelikte aranan kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

05

Gerekli şartlar sağlanmış ise işlem için gereken tapu harcı ve döner sermaye ücret bilgisi ilgilisine SMS yolu ile bildirilir.

06

Ödeme yapıldıktan sonra sistem üzerinden gerekli bildirim tapu müdürlüğüne yapılır. Resmi senet düzenlenir ve ilgilisine imza için gelmesi gereken saat SMS ile bildirilir.

07

İmzalar atılıp sözleşme tamamlandıktan sonra taşınmazın siciline üç yıl satılmayacağına ilişkin beyan konulur ve taşınmaza ait tapu senedi ilgilisine teslim edilir.

08

İşlemin tamamlanması müteakip tapu müdürlüğünce işlem belgeleri sistem üzerinden vatandaşlık başvurusuna yönelik "Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi belgesi" düzenlenmek üzere Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

09

Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapılıp "Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi" düzenlenir.

10

"Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi" gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığına resmi yazı ile bilgi için ise ilgilisine e-posta ile gönderilir.

VATANDAŞLIK KAZANIMI AMACIYLA
TAŞINMAZ EDİNİMİ ŞABLONU

İşlem Aşamaları

Vatandaşlık kazanımı amacı ile taşınmaz edinimi için
yol haritası ve yapılacak işlemler.

01

Satın alınacak taşınmaz için anlaşma sağlanır. Vatandaşlık kazanmak için edinilen taşınmazın/taşınmazların toplam değerinin en az 400.000 USD değerinde olması gerekir.

02

WEBTAPU üzerinden "Taşınmaz Değerleme Raporu" düzenlettirilir.

03

Döviz alım belgesi KEP üzerinden olmak üzere, gerekli belgelerle birlikte tapu müdürlüğüne başvuru yapılır.

04

Tapu müdürlüğünce döviz alım belgesi, resmi senet ya da satış vaadi sözleşmesi, dekont, değerleme raporu ve beyan edilen değerlerin yönetmelikte aranan kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

05

Gerekli şartlar sağlanmış ise işlem için gereken tapu harcı ve döner sermaye ücret bilgisi ilgilisine SMS yolu ile bildirilir.

06

Ödeme yapıldıktan sonra sistem üzerinden gerekli bildirim tapu müdürlüğüne yapılır. Resmi senet düzenlenir ve ilgilisine imza için gelmesi gereken saat SMS ile bildirilir.

07

İmzalar atılıp sözleşme tamamlandıktan sonra taşınmazın siciline üç yıl satılmayacağına ilişkin beyan konulur ve taşınmaza ait tapu senedi ilgilisine teslim edilir.

08

İşlemin tamamlanması müteakip tapu müdürlüğünce işlem belgeleri sistem üzerinden vatandaşlık başvurusuna yönelik "Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi belgesi" düzenlenmek üzere Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

09

Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapılıp "Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi" düzenlenir.

10

"Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi" gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığına resmi yazı ile bilgi için ise ilgilisine e-posta ile gönderilir.

VATANDAŞLIK KAZANIMI
AMACIYLA
TAŞINMAZ EDİNİMİ
ŞABLONU

 
 

Sık Sorulan Sorular

Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarına ilişkin her türlü bilgiye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sık sorulan soruları bir başlık halirde sizlerle paylaşıyoruz. Eğer bu başlıklar arasında aradığınızı bulamazsanız lütfen BİZE ULAŞIN

\r\n

Taşınmazın Tapu Senedi veya tapu bilgileri, Uyruk bilgisini gösterir Pasaport / Ülke Kimliği (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte), Taşınmaz Değerleme (Eksper) Raporu Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi'' (Bazı belediyelerde kalktı) Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi, Kimlik Bilgileri Beyan Formu ve Fotoğraf (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında), Yabancı Kimlik Numarası Tesbiti (Göç netten yanıt alınamazsa vergi numarası ile işleme devam edilebilir.) Banka onaylı dekont, Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman (Bölge Adli Yargı Adalet Komisyonunca veya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca yetkilendirilen) Temsil var ise temsile ilişkin belge (Yurt dışında düzenlenen vekâletname ile işlem yapılması halinde ise, 2015/5 (1767) sayılı genelge ile aranan şartların taşınması gerekmektedir.)

Resmi senette beyan edilen satış bedeli/bedelleri ve/veya satış vaadinde belirlenen değer/değerler toplamı, değerleme raporundaki değer/değerler toplamı ve bedel transferleri/ödemeleri toplamı, yani değer tespitine esas alınan üç değer türü, aranan değeri sağlamalıdır. Detaylı Bilgi için 2019/6 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Değerleme raporu, Webtapu Sistemi Değerleme İşlemleri bölümünden başvuru yapılarak alınacaktır. Web Tapu Sistemine erişmek için tıklayınız.  27/11/2023 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde ve Bazı İşlemlerde Kullanılacak Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 2023/6 Sayılı Genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

2019/1 sayılı genelge gereği, değerleme raporu düzenleme tarihinden itibaren üç ay geçerlidir. Söz konusu değerleme raporu başvuru yapılan işlem tamamlanıncaya kadar geçerlidir. Taahhüt talebinin, satış tarihi üzerinden 3 ay geçtikten sonra olması halinde de satışta alınan raporun süresi dolduğu gerekçesiyle raporun yenilenmesi gerekmez. 27/11/2023 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinde ve Bazı İşlemlerde Kullanılacak Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki 2023/6 Sayılı Genelgede de bu süre 3 ay olarak belirlenmiştir. lgili Genelgeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Taşınmazın 3 yıl satmama taahhüdü alındıktan sonra, Tapu Müdürlüğü tarafından işlem evrakları taşınmaz yatırımı tespit belgesi verecek yetkili makama gönderilir. “Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi” düzenlendiğinde üst yazı ile Göç İdaresi Başkanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne gereği için, ilgilisine ise e-mail yoluyla bilgi için gönderilir. “Taşınmaz Yatırımı Tespit Belgesi” alındıktan sonra Göç İdaresi il Müdürlüğüne vatandaşlık ikameti başvurusu ve sonrasında da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğüne vatandaşlık başvurusu yapılır. Detaylı Bilgi için 2019/6 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası için alınacak taşınmaz/taşınmazların değerinin en az 250.000$ olması; 07.12.2018 tarihinden sonra satış veya satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz/taşınmazların değerinin 250.000 USD olması, 13.06.2022 tarihinden sonra satış veya  satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz/taşınmazların değerinin 400.000 USD değerinde olması gerekmektedir. Yatırım için eksik kalan kısmın 01/02/2023 tarihinden sonra satış vaadi sözleşmesi ile tamamlanması mümkün değildir. 12/12/2023 tarihinden sonra tarımsal amaçlı edinilen taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. Detaylı Bilgi için 2019/6 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Hisse değerinin 12.01.2017-18.09.2018 tarihleri arasında satın alınmış taşınmaz için en az 1.000.000$; 19.09.2018 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 250.000$, 13.06.2022 tarihi ve sonrası satın alınmış taşınmaz için en az 400.000$ olması halinde başvurulabilir. 01/02/2023 tarihinden sonra hisseli olarak edinilen taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. 12/12/2023 tarihinden sonra tarımsal amaçlı edinilen taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. Detaylı Bilgi için 2019/6 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.

Satış yoluyla edinilecek veya satış vaadine konu olabilecek taşınmaz sayısında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Yönetmelikte belirtilen tarihlerde aranan değer toplamlarının bulunması önemlidir. 01/02/2023 tarihinden sonra hisseli olarak edinilen taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. 12/12/2023 tarihinden sonra tarımsal amaçlı edinilen taşınmazlar ile yapısız arsa vasıflı taşınmazlar VATANDAŞLIK KAZANIMI için kullanılamaz. Detaylı Bilgi için 2019/6 Sayılı Genelge ve eki kılavuza BURADAN ulaşabilirsiniz.