Mülk Ediniminde Uluslararası Adres “Your Key Türkiye”

Your Key Türkiye portalı, yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinimlerine yönelik her türlü güncel verilere, başvuru kanallarına ve süreçlere devlet güvencesi altında ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla 6 farklı dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça) hazırlanan ilk ve tek portaldır.

Türkiye'de taşınmaz edinmek isteyen yabancıların başvuru sürecinden itibaren doğru yönlendirilmesi amacıyla istatistiki veriler, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımı hakkındaki bilgiler ve tapu müdürlüklerinden randevu alınması gibi her türlü bilgi akışı sağlanmaktadır.

Portal ile taşınmaza yönelik her türlü hukuki bilgi ve iş akışlarından yabancıların taşınmaz edinimine yönelik istatistiki bilgilere, gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımına ilişkin her türlü bilgiye ulaşılabilmektedir. Ayrıca taşınmaza ilişkin mekânsal veri ile yatırım yoğunluğu haritaları ve analizlerine, WebTapu üzerinden yapılabilecek onlarca işleme ve pek çok bilgiye erişim imkânı sağlanmaktadır.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı “Your Key Türkiye” ile:

  • Türkiye’den taşınmaz alabilen ülke vatandaşları arasında olup olmadığı öğrenilebilir.
  • Yabancıların taşınmaz edinimine yönelik genel istatistiki bilgilere ulaşılabilir.
  • Neden, nasıl ve nerede yatırım yapılması gerektiği öğrenilebilir.
  • Taşınmaza yönelik her türlü hukuki bilgi ve iş akışlarına ulaşılabilir.
  • Gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık kazanımına ilişkin her türlü bilgiye ulaşılabilir.
  • Yatırım yapılması planlanan taşınmaza ilişkin konum, ölçme, Google ve Yandex harita, orto-foto harita ve birçok katmanı kullanarak taşınmaza ilişkin mekânsal veri ile yatırım yoğunluğu haritaları ve analizlerini görüntülenebilir, taşınmazlara ilişkin öz nitelik bilgilerine (taşınmazın ada, parsel, cinsi, yüzölçümü gibi) ulaşılabilir ve raporlama yapılabilir.
  • WebTapu uygulamasını kullanarak taşınmaza ilişkin başvuru yapılabilir, taşınmaza yönelik her türlü bilgi alınabilir, beyan belirtmesi yapılabilir, işlemlere ilişkin yasal ücretler ödenebilir.
  • Daha detaylı sorularınız ve bilgi edinebilmek amacıyla iletişim sayfamızdaki form ile iletişim sağlanabilir.

Kurumsal Kimlik Öğeleri

Kurumsal kimlik kitapçığımıza ve logomuza tıklayarak indirebilir ve kullanabilirsiniz. Kurumsal kimliğimizi korumamız adına lütfen kitapçığımızdaki talimatlara uyunuz.

Kurumsal Kimlik Kitapçığı

İndir

Logo JPG

İndir

Logo EPS

İndir